طرح ایجاد شرکتهای زنجیره ای توزیع

این طرح با هدف ارتقای رفاه مشتریان و حمایت از حقوق مصرف کنندگان با مدیریت موثر بخش خصوصی در فرآیند خرید ، دریافت ، حمل ، توزیع و نظارت بر عرضه سوخت و کاهش نقش دولت در تصدیگری توزیع فرآورده های نفتی به منظور ارائه خدمات برتر به مشتریان در انتهای سال 1395 آغاز گردید.

شرکتهای متقاضی دریافت مجوز می توانند از طریق مطالعه مستندات و شرایط ارزیابی نسبت به ارائه درخواست خود اقدام نمایند.

تعداد شرکتهای زنجیره ای توزیع فعال در سطح کشور:

"69 شرکت فعال"

( فهرست شرکتهای زنجیره ای توزیع فرآورده های نفتی مایع و CNG )

 

مهمترین اطلاعیه ها و دستورالعمل ها

map
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران می باشد.