طرح ایجاد شرکتهای زنجیره ای توزیع

این طرح با هدف ارتقای رفاه مشتریان و حمایت از حقوق مصرف کنندگان با مدیریت موثر بخش خصوصی در فرآیند خرید ، دریافت ، حمل ، توزیع و نظارت بر عرضه سوخت و کاهش نقش دولت در تصدیگری توزیع فرآورده های نفتی به منظور ارائه خدمات برتر به مشتریان در انتهای سال 1395 آغاز گردید.

تا کنون 72 شرکت زنجیره ای توزیع در کشور فعال می باشند. شرکتهای متقاضی دریافت مجوز می توانند از طریق مطالعه مستندات و شرایط ارزیابی نسبت به ارائه درخواست خود اقدام نمایند.

لوگوی مدیریت بازرگانی-1
موردی برای نمایش وجود ندارد.

تماس با ما:

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران (مرکزی ایرانشهر)
تهران- خیابان ایرانشهر- خیابان برادران شاداب- ساختمان شماره 1

صندوق پستی : 3955
کد پستی : 1583746911
شماره تلفن : 84129-021
شماره نمابر:-88813112-021 شماره پیگیری 84121199
مرکز پاسخگویی : 09627