معرفی معاونت بازرگانی فروش


این معاونت متشکل از چهار اداره بازرگانی فرآورده های عمده، بازرگانی فرآورده های ویژه ، بازرگانی سوختهای دریایی و اداره  بررسیهای اقتصادی و قیمت گذاری است که اهم وظایف آن اجرای طرح احداث جایگاه در قالب شرکتهای برند (برندسازی)،اجرا و پیگیری احداث جایگاه های تک سکو و کوچک بر حسب کاهش هزینه و صرفه اقتصادی در کلانشهرها و  شهرهای تک جایگاه ، بروز رسانی و تدوین دستور العمل اجرائی و نظارتی طرح درجه بندی جایگاههای عرضه سوخت ،پیگیری و تهیه گزارش و تصویب کارمزد مجاری عرضه در مراجع ذیربط ،تدوین دستورالعمل پرداخت کارمزد و اعلام به مناطق پس از حصول اطمینان  از حفظ شاخصها و با تائید بازرگانی منطقه ، نظارت بر عملکرد فروش فرآورده در مرزها و  اتخاذ راهکارهای مناسب جهت افزایش فروش فرآورده در مرزها به منظور ایجاد درآمد و پیشگیری از قاچاق ،تهیه و تدوین متون قراردادی فروش با ارگانهای مختلف مصرف کننده و نظارت بر اجرای دقیق قراردادها، همکاری در جهت ارتقاء کیفیت سامانه های خدماتی تجارت آسان و سامانه فروش به مصرف کنندگان عمده، تهیه و تدوین دستورالعمل شناسایی و ارزیابی و عملکردی شرکتهای صاحب صلاحیت (برند)، مسئول بررسیهای لازم در زمینه روشهای اجرای فروش و عرضه فرآورده های ویژه در کلیه مناطق و نواحی، صدور مجوز فروش فرآورده های مورد نیاز صنایع به عنوان خوراک به مناطق، برنامه ریزی فــروش فرآورده های ویژة تولیدی شرکتهای پالایشی نفت اراک و آبادان در بورس، اعطای مجوز استقلال به تاسیسات سیلندر پر کنی ۱۱ کیلویی گاز مایع به شرکتهای موزع، تهیه و تدوین دستورالعمل فروش و تحویل سوخت به شناورها به صورت هماهنگ و یکنواخت در کلیه مناطق ساحلی جنوب و شمال، هماهنگی با سازمانهای متولی”شیلات، سازمان بنادر، ...“در خصوص تعیین سهمیه  سوخت شناورها، محاسبه و تعیین نرخ فروش فرآورده ها( عضو اصلی کمیته قیمت گذاری محصولات پالایشی)، بررسی و پیشنهاد  فرمولهای قیمت گذاری فرآورده های تولیدی جدید در کمیته قیمت گذاری پالایش و پخش، ارزیابی قیمت فرآورده ها با شرایط بازار، کارشناسی در قیمت گذاری کیفی فرآورده های اصلی و یارانه ای، عرضه و فروش فرآورده ها در بورس، تعیین کارگزار عرضه کننده فرآورده در بورس، تدوین و عقد قرارداد های فروش نیابتی پالایشگاه ها و فروش به شرکتهای پتروشیمی، محاسبه و اعلام نرخهای غرامت، صدور مجوز فروش سوخت به صورت اعتباری به شرکت های هواپیمایی داخلی و خارجی، صدور دستورالعمل های مربوط به نحوه فروش اعتباری فرآورده های نفتی، صدور مجوز جهت فروش و تحویل سوخت به نیروهای مسلح، صدور مجوز فروش سوخت به پیمانکاران سوخت رسان فرودگاه های امام خمینی، دزفول، چابهار و پیام تهران و اعمال نظارتهای لازم در این ارتباط، انعقاد قرارداد با شرکتهای هواپیمایی داخلی و خارجی  بوده و با رویکردهای جدید ایجاد شرکت های توزیع فرآورده های نفتی با نماد مشخص (برندسازی) احداث جایگاه های زنجیره ایی با برند خاص آمادگی ایجاد جایگاه های کوچک در کلانشهرها وتوسعه فروشهای مرزی و عرضه فرآورده های نفتی در بورس، از برنامه های آینده ی این مدیریت است .

تاریخ بروزرسانی : ۱۱ بهمن ۱۳۹۵ ۱۱:۳۰

تماس با ما:

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران (مرکزی ایرانشهر)
تهران- خیابان ایرانشهر- خیابان برادران شاداب- ساختمان شماره 1

صندوق پستی : 3955
کد پستی : 1583746911
شماره تلفن : 84129-021
شماره نمابر:-88813112-021 شماره پیگیری 84121199
مرکز پاسخگویی : 09627 (موارد مرتبط با کارت سوخت)