اهم وظایف امور بازرگانی ویژه

مسئول بررسیهای لازم در زمینه روشهای اجرای فروش و عرضه فرآورده های ویژه در کلیه مناطق و نواحی، صدور مجوز فروش فرآورده های مورد نیاز صنایع به عنوان خوراک به مناطق، برنامه ریزی فــروش فرآورده های ویژة تولیدی شرکتهای پالایشی نفت اراک و آبادان در بورس، اعطای مجوز استقلال به تاسیسات سیلندر پر کنی ۱۱ کیلویی گاز مایع به شرکتهای موزع

تماس با ما:

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران (مرکزی ایرانشهر)
تهران- خیابان ایرانشهر- خیابان برادران شاداب- ساختمان شماره 1

صندوق پستی : 3955
کد پستی : 1583746911
شماره تلفن : 84129-021
شماره نمابر:-88813112-021 شماره پیگیری 84121199
مرکز پاسخگویی : 09627 (موارد مرتبط با کارت سوخت)