تغییر در سیاستهای وزارت نفت در ارتباط با احداث مجاری عرضه


تاریخ بروزرسانی : ۲۳ بهمن ۱۳۹۵ ۱۰:۳۱

تماس با ما:

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران (مرکزی ایرانشهر)
تهران- خیابان ایرانشهر- خیابان برادران شاداب- ساختمان شماره 1

صندوق پستی : 3955
کد پستی : 1583746911
شماره تلفن : 84129-021
شماره نمابر: 2-88813111-021
مرکز پاسخگویی : 09627