نشانی: تهران ، خیابان ایرانشهر، نبش خیابان شاداب، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، طبقه 12، مدیریت بازرگانی

تماس با ما:

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران (مرکزی ایرانشهر)
تهران- خیابان ایرانشهر- خیابان برادران شاداب- ساختمان شماره 1

صندوق پستی : 3955
کد پستی : 1583746911
شماره تلفن : 84129-021
شماره نمابر:-88813112-021 شماره پیگیری 84121199
مرکز پاسخگویی : 09627