پرسشهای متداول در طرح برندسازی

خیر. جایگاه ها در این طرح بنا بر قرارداد فیمابین مدیریت جایگاه و شرکت برند با حفظ مالکیت و استقلال خود کماکان به فعالیت اش ادامه خواهد داد.

لطفاً پرسش خود را وارد نمایید.

عنوان پرسش و پاسخ را وارد کنید!
ایمیل ارسال کننده را وارد کنید!

تماس با ما:

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران (مرکزی ایرانشهر)
تهران- خیابان ایرانشهر- خیابان برادران شاداب- ساختمان شماره 1

صندوق پستی : 3955
کد پستی : 1583746911
شماره تلفن : 84129-021
شماره نمابر:-88813112-021 شماره پیگیری 84121199
مرکز پاسخگویی : 09627